Directions

 • Address 106, Daepohanghuimang-gil, Sokcho-si, Gangwon-do
 • Zip code 24901

Car

Olympic-daero (Seoul), Seoul-Chuncheon Expressway, Donghongcheon-Yangyang

Bus

 • [Seoul Express Bus Terminal]
  Seoul Gyeongbu-Sokcho 6: 00 am 11: 30 pm, 2 hours 25 minutes
 • [Sokcho Express Bus Terminal]
  Sokcho-Seoul Gyeongbu 6: 00 am 11: 30 pm, 2 hours 25 minutes
 • [Dong Seoul Bus Terminal]
  Dong Seoul-Sokcho 6: 00 am 11: 00 pm 1 hour 50 minutes
 • [Sokcho Intercity Bus Terminal]
  Sokcho-Dong Seoul 6: 00 am 11: 00 pm 1 hour 50 minutes